Zapytanie ofertowe

Włocławek, dnia 15 stycznia 2015r.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usłogowe
"PRALTEX" Spółka Cywilna
Bolesław Ulanowski, Anita Ulanowska

 

                                ZAPYTANIE OFERTOWE                          

w ramach Projektu Nr RPKP.05.03.00-04-016/13

Zakup instalacji do przemysłowego odzysku wody na potrzeby pralni wodnej w Wieńcu gmina Brześć Kujawski
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WK-P2007-2013

 

                            PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA                         

 Przedmiotem zamówienia jest: instalacja do przemysłowego odzysku wody na bazie układu AQUAMISER (1szt.) o parametrach:

Wydajność max: 6 000l/h
Wydajność znamionowa: 3 200l/h
Filtracja: 25µm
Zasilanie: 400V
Zabezpieczenie elejtryczne: 10A
Moc max. 6kW
Wymiary dł./szer./wys.  250 / 80 / 100cm 
Pojemność zbiornika wody do prania:              2 000l
Pojemność zbiornika filtratu: 2 000l

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Wykonawca zadba o fachowe i terminowe wykonanie usługi.

 

                      TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA                     

Termin dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego: w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.05.2015r.

 

      INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH,     
                  JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY                 

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, któ©ego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

 

   OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI     

Osoba do kontaktu: Bolesław Ulanowski
tel: 502 253 856, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

                  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY               

Oferta musi mieć formę pisemną i być sporządzona w języku polskim. Oferta powinna zawierać:

  • imię, nazwisko, firmę, nazwę i dokładny adres Wykonawcy, datę sporządzenia oferty oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy;
  • własnoręczny podpis wykonawcy bądź osób mających prawo zaciągać zobowiązania w jego imieniu.

 

                 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT                

Oferty można składać pocztą lub osobiście na adres: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "PRALTEX" Spółka Cywilna Bolesław Ulanowski, Anita Ulanowska, ul:Energetyków 37, 87-800 Włocławek w nieprzekraczalnym terminie: do 29.01.2015r.

Kontakt

PHU PRALTEX
Anita Ulanowska
Bolesław Ulanowski

ul. Parkowa 70
87-880 Brześć Kujawski
NIP: 888-24-83-110

tel: 501 170 158
tel: 502 253 856
biuro@praltex.com

Biuro - Punkt przyjęć:

  • 87-800 Włocławek
    ul. Energetyków 37

  • 87-720 Ciechocinek
    ul. Broniewskiego 13

 

Wieniec

ul.Parkowa 70

Włocławek

ul. Energetyków 37

Ciechocinek

ul. Broniewskiego 13

Please publish modules in offcanvas position.